ประเทศเหี้ยไรวะเนี่ย อีตู่ด่าอีลุงพลว่าเอาผู้ต้องหามาแถลงข่าวข้างล่างสภา แต่มึงเสือกมีอีธรรมนัส ผู้ต้องหาคดีค้ายามานั่งเปนรมต. ได้เหรอวะ ???
5Upvotes
4Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from EggTart

ภาพหาดูได้ยาก ในหลวง ร.9 ทรงเสด็จประพาสโดยเครื่องบินพระที่นั่ง เมื่อครั้นเสด็จเยือนมิดการ์ด (อันนี้ไม่ได้สปอยล์นะ ออฟฟิเชียลปล่อยเอง 😂)

8 views · Jun 9th
ขออยู่ถึงเปิดเอกสารปรีดีละกัน ขอข้อมูลแบบคุ้มค่าสมกับที่เฝ้าคอย ทาตไข่จะไม่ยอมตายเพราะวัคซีนโง่ๆจากรัฐบาลที่โง่ที่สุดใน ปวศ เด็ดขาด
😅 ระหว่างเราติดโควิดขิตก่อน, แพ้วัคซีนขิตก่อน กับได้อยู่รอดูเปิดเอกสารปรีดี พนมยงค์ ปี 2024 อะไรจะมาถึงก่อนกัน?
29 views · Jun 9th

More from EggTart

ภาพหาดูได้ยาก ในหลวง ร.9 ทรงเสด็จประพาสโดยเครื่องบินพระที่นั่ง เมื่อครั้นเสด็จเยือนมิดการ์ด (อันนี้ไม่ได้สปอยล์นะ ออฟฟิเชียลปล่อยเอง 😂)

8 views · Jun 9th
ขออยู่ถึงเปิดเอกสารปรีดีละกัน ขอข้อมูลแบบคุ้มค่าสมกับที่เฝ้าคอย ทาตไข่จะไม่ยอมตายเพราะวัคซีนโง่ๆจากรัฐบาลที่โง่ที่สุดใน ปวศ เด็ดขาด
😅 ระหว่างเราติดโควิดขิตก่อน, แพ้วัคซีนขิตก่อน กับได้อยู่รอดูเปิดเอกสารปรีดี พนมยงค์ ปี 2024 อะไรจะมาถึงก่อนกัน?
29 views · Jun 9th