พลาดอย่างแรง

ยิ่งถ้าขยายรายงานมาถึงอิทธิพล​อารยธรรม​อินเดีย​ต่ออารยธรรม​โบราณในตะวันออกเฉียงใต้​ด้วยนะ /ตาย #MindsTH#Thailand

8Upvotes
2Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble