พี่หมา: แม่ฉีดวัคซีน​ปะ แม่: ไม่อะ พี่หมา: ทำไมอะ แม่: พยาบาลถ้ายายอยากฉีดไปนอนรอหน้าเมรุนะ ฉีดเสร็จจะได้ไม่ต้องลำบากขน
6Upvotes
2Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from พี่หมา ไม่ดื้อ ไม่ซน เป็นคนใสใส

More from พี่หมา ไม่ดื้อ ไม่ซน เป็นคนใสใส