ไม่มีใครเขาด่าว่าลุงท้อ แค่ปัญญาลุงไม่พอทำงานใหญ่ เถอะ ลำพังงั่งเง่ามิเท่าไร งั่งได้ หน้าด้านด้วย ' ร ว ย ไ ป ค รั บ' !! สุขุมพจน์ คำสุขุม / Sukhumpoj Kamsukhum คอลัมนิสต์,นักเขียน,ผู้ประพันธ์ 10 มิถุนายน 2564 #thailand #mindsth

2Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from Ezar_Artparu

พรก.เงินกู้ 5 แสนล้าน เห็นด้วย 270 /ไม่เห็นด้วย 196 /งดออกเสียง 1 /ไม่ลงคะแนน 2 #อภิปรายอย่างราชสีห์ ลงคะแนนอย่างแมวป่วยโควิด ชำนาญ จันทร์เรือง / Chamnan Chanruang 10 มิถุนายน 2564 #thailand #mindsth

50 views ·

...

16 views ·

พรรคร่วม รบ.อภิปรายเยี่ยงหมาป่า ลงมติออกมาเยี่ยงหมาขี้เรื้อน!!! ถุยส์

8 views ·

More from Ezar_Artparu

พรก.เงินกู้ 5 แสนล้าน เห็นด้วย 270 /ไม่เห็นด้วย 196 /งดออกเสียง 1 /ไม่ลงคะแนน 2 #อภิปรายอย่างราชสีห์ ลงคะแนนอย่างแมวป่วยโควิด ชำนาญ จันทร์เรือง / Chamnan Chanruang 10 มิถุนายน 2564 #thailand #mindsth

50 views ·

...

16 views ·

พรรคร่วม รบ.อภิปรายเยี่ยงหมาป่า ลงมติออกมาเยี่ยงหมาขี้เรื้อน!!! ถุยส์

8 views ·