พรก.เงินกู้ 5 แสนล้าน เห็นด้วย 270 /ไม่เห็นด้วย 196 /งดออกเสียง 1 /ไม่ลงคะแนน 2 #อภิปรายอย่างราชสีห์ ลงคะแนนอย่างแมวป่วยโควิด ชำนาญ จันทร์เรือง / Chamnan Chanruang 10 มิถุนายน 2564 #thailand #mindsth

6Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from Ezar_Artparu

...

16 views ·

พรรคร่วม รบ.อภิปรายเยี่ยงหมาป่า ลงมติออกมาเยี่ยงหมาขี้เรื้อน!!! ถุยส์

8 views ·

ข่าวใหญ่!!!

7 views ·

More from Ezar_Artparu

...

16 views ·

พรรคร่วม รบ.อภิปรายเยี่ยงหมาป่า ลงมติออกมาเยี่ยงหมาขี้เรื้อน!!! ถุยส์

8 views ·

ข่าวใหญ่!!!

7 views ·