ชื่นชม สส ก้าวไกล ทุกคน ที่ไม่ท้อ ทั้งที่คนที่กาให้ท้อไปแล้ว
5Upvotes
4Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble