25 views
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

Hi, I'm a gecko

Một chú cắt kè hoa mà vàng cam. #gecko #reptile

5Upvotes
2Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from Hoang Loc

MINDS+
Only Minds+ users can see this post

Con voi là đối tượng của miêu tả trong nhiều nền văn hóa khác nhau trong văn hóa đại chúng, trong thần thoại và biểu tượng đặc biệt là ở châu Á và châu P

16 views · Jun 10th
repeat
177 views
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

Mount Rundle

177 views · Jun 9th

More from Hoang Loc

MINDS+
Only Minds+ users can see this post

Con voi là đối tượng của miêu tả trong nhiều nền văn hóa khác nhau trong văn hóa đại chúng, trong thần thoại và biểu tượng đặc biệt là ở châu Á và châu P

16 views · Jun 10th
repeat
177 views
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

Mount Rundle

177 views · Jun 9th