MINDS+
Only Minds+ users can see this post

Nice Gecko

Lần đầu nhìn thấy chú tắc kè hoa đẹp như vậy. Màu vàng cam thật dễ thương #reptile #wild

1Upvote
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from Hoang Loc

MINDS+
Only Minds+ users can see this post

Con voi là đối tượng của miêu tả trong nhiều nền văn hóa khác nhau trong văn hóa đại chúng, trong thần thoại và biểu tượng đặc biệt là ở châu Á và châu P

17 views · Jun 10th
repeat
198 views
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

Mount Rundle

198 views · Jun 9th

More from Hoang Loc

MINDS+
Only Minds+ users can see this post

Con voi là đối tượng của miêu tả trong nhiều nền văn hóa khác nhau trong văn hóa đại chúng, trong thần thoại và biểu tượng đặc biệt là ở châu Á và châu P

17 views · Jun 10th
repeat
198 views
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

Mount Rundle

198 views · Jun 9th