[๒๖๐] คหบดีบุตร คน ๔ จำพวกนี้ เธอพึงทราบว่า เป็นมิตรมีใจดี (มิตรแท้) คือ

๑. มิตรมีอุปการะ พึงทราบว่า เป็นมิตรมีใจดี ๒. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ พึงทราบว่า เป็นมิตรมีใจดี ๓. มิตรแนะนำประโยชน์ พึงทราบว่า เป็นมิตรมีใจดี ๔. มิตรมีความรักใคร่ พึงทราบว่า เป็นมิตรมีใจดี ……………. ข้อความบางตอนใน สิงคาลกสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๑ #พี่หมาสายบุญ #พระไตรปิฎก#MindsTH #Thailand #มิตรแท้

10Upvotes
4Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from พี่หมา ไม่ดื้อ ไม่ซน เป็นคนใสใส

MINDS+
จันทร์เจ้าขาขอข้าวขอแกง ขอแหวนทองแดงผูกมือน้องข้า ขอช้างขอม้าให้น้องข้าขี่....
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

วันนิวมูน- ในวันนี้มักจะถือเคล็ดเรียกโชคลาภกันคือ งดการให้ยืมเงินกันตลอดวันเพื่อถือเคล็ด...

9 views · Jun 10th
repeat
42 views

เป็นหนี้เพิ่มอีก5แสนล้านด้วยกระดาษ5แผ่น..แก๊ววววววว ตอนทำบัตรอีออน เตรียมเอกสาร10กว่าแผ่น แถมไม่ผ่านด้วยววว…WoW.. 500-1000ตอนเลือกตั้ง กลายเป็นหนี้ก้อนโต!…ภูมิใจมั้ยคับบบ..

42 views · Jun 10th

More from พี่หมา ไม่ดื้อ ไม่ซน เป็นคนใสใส

MINDS+
จันทร์เจ้าขาขอข้าวขอแกง ขอแหวนทองแดงผูกมือน้องข้า ขอช้างขอม้าให้น้องข้าขี่....
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

วันนิวมูน- ในวันนี้มักจะถือเคล็ดเรียกโชคลาภกันคือ งดการให้ยืมเงินกันตลอดวันเพื่อถือเคล็ด...

9 views · Jun 10th
repeat
42 views

เป็นหนี้เพิ่มอีก5แสนล้านด้วยกระดาษ5แผ่น..แก๊ววววววว ตอนทำบัตรอีออน เตรียมเอกสาร10กว่าแผ่น แถมไม่ผ่านด้วยววว…WoW.. 500-1000ตอนเลือกตั้ง กลายเป็นหนี้ก้อนโต!…ภูมิใจมั้ยคับบบ..

42 views · Jun 10th