ขอแค่เลิกกดขี่ และเห็นเพศหญิงต่ำกว่า

8Upvotes
3Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from 💋 แม่แมวมีนา 🎑🌾🌾

repeat
78 views
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

Denver, CO, USA

78 views · Jun 9th
repeat
82 views
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

ราคา Gas บน Ethereum Network ทำสถิติต่ำสุดในรอบ 3 เดือน โดยมีค่า median อยู่ที่ 16 gwei

82 views · Jun 10th

More from 💋 แม่แมวมีนา 🎑🌾🌾

repeat
78 views
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

Denver, CO, USA

78 views · Jun 9th
repeat
82 views
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

ราคา Gas บน Ethereum Network ทำสถิติต่ำสุดในรอบ 3 เดือน โดยมีค่า median อยู่ที่ 16 gwei

82 views · Jun 10th