Mùng 1 sớm mai Mùng 2 đầu tháng Chúc cả nhà tháng mới may mắn chiến thắng đại dịch ✌#myphoto #AnnieNg

17Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from AnnieNg

Witnessed how mummy cleared junior's shit!! I was wondering what that could be when I saw a patch of puffy yellow sticking out from the Olive Backed Sunbird's nest. Lo and behold it was junior's ass. Soon it poo-ed and mummy stood by to clear it's shit. #MummysLove #myphoto #AnnieNg 𝐎𝐋𝐈𝐕𝐄 𝐁𝐀𝐂𝐊𝐄𝐃 𝐒𝐔𝐍𝐁𝐈𝐑𝐃

99 views ·

⑨ Điều cần thiết để sống thỏa nguyện: ✿^‿^ Đủ Sức Khỏe để biến công việc thành lạc thú Đủ Tiền Bạc để đáp ứng nhu cầu bản thân Đủ Sức Mạnh để chống lại và vượt qua nghịch cảnh Đủ Trang Nhã để thú nhận tội lỗi & bỏ chúng lại sau lưng Đủ Kiên Nhẫn để lao lực cho tới khi đạt được điều gì đó tốt đẹp Đủ Khoan Dung để thấy được điểm tốt ở hàng xóm Đủ Yêu Thương để khiến mình có ích cho mọi người Đủ Đức Tin để biến lời răn của Chúa trời thành hiện thực Đủ Hy Vọng để vứt bỏ nỗi sợ hãi bất an hướng về tương lai ... ✿^‿^ ⑨ 𝙧𝙚𝙦𝙪𝙞𝙨𝙞𝙩𝙚𝙨 𝙛𝙤𝙧 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙚𝙣𝙩𝙚𝙙 𝙡𝙞𝙫𝙞𝙣𝙜: HEALTH enough to make work a pleasure WEALTH enough to support your needs STRENGTH to battle with difficulties & overcome them GRACE enough to confess ur sins & forsake them PATIENCE enough to toil until some good is accomplished CHARITY enough to see some good in ur neighbor LOVE enough to move u to be useful & helpful to others FAITH enough to make real the things of God HOPE e to remove all anxious fears concerning the future #myphoto #AnnieNg

68 views ·

Thế gian này có những người không hiện hữu rõ nét trong cuộc sống của nhau, nhưng vẫn mang lại cho nhau những ấn tượng rất đẹp. Người ấy không phải để yêu, mà là để trân trọng, để biết ai đó luôn dõi theo ta dù có thế nào. #Myphoto #AnnieNg 👇👇👇👇

1.48k views ·

More from AnnieNg

Witnessed how mummy cleared junior's shit!! I was wondering what that could be when I saw a patch of puffy yellow sticking out from the Olive Backed Sunbird's nest. Lo and behold it was junior's ass. Soon it poo-ed and mummy stood by to clear it's shit. #MummysLove #myphoto #AnnieNg 𝐎𝐋𝐈𝐕𝐄 𝐁𝐀𝐂𝐊𝐄𝐃 𝐒𝐔𝐍𝐁𝐈𝐑𝐃

99 views ·

⑨ Điều cần thiết để sống thỏa nguyện: ✿^‿^ Đủ Sức Khỏe để biến công việc thành lạc thú Đủ Tiền Bạc để đáp ứng nhu cầu bản thân Đủ Sức Mạnh để chống lại và vượt qua nghịch cảnh Đủ Trang Nhã để thú nhận tội lỗi & bỏ chúng lại sau lưng Đủ Kiên Nhẫn để lao lực cho tới khi đạt được điều gì đó tốt đẹp Đủ Khoan Dung để thấy được điểm tốt ở hàng xóm Đủ Yêu Thương để khiến mình có ích cho mọi người Đủ Đức Tin để biến lời răn của Chúa trời thành hiện thực Đủ Hy Vọng để vứt bỏ nỗi sợ hãi bất an hướng về tương lai ... ✿^‿^ ⑨ 𝙧𝙚𝙦𝙪𝙞𝙨𝙞𝙩𝙚𝙨 𝙛𝙤𝙧 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙚𝙣𝙩𝙚𝙙 𝙡𝙞𝙫𝙞𝙣𝙜: HEALTH enough to make work a pleasure WEALTH enough to support your needs STRENGTH to battle with difficulties & overcome them GRACE enough to confess ur sins & forsake them PATIENCE enough to toil until some good is accomplished CHARITY enough to see some good in ur neighbor LOVE enough to move u to be useful & helpful to others FAITH enough to make real the things of God HOPE e to remove all anxious fears concerning the future #myphoto #AnnieNg

68 views ·

Thế gian này có những người không hiện hữu rõ nét trong cuộc sống của nhau, nhưng vẫn mang lại cho nhau những ấn tượng rất đẹp. Người ấy không phải để yêu, mà là để trân trọng, để biết ai đó luôn dõi theo ta dù có thế nào. #Myphoto #AnnieNg 👇👇👇👇

1.48k views ·