41 views
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

Trưa ngày 9-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) nhận định đợt dịch lần này có tính chất lây nhanh, lan rộng và trải qua nhiều chu kỳ lây nhiễm. Hiện

5Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble