ไอ้สัส กล้าที่จะสอนคนอื่นเรื่องมารยาท !! #mindsth

7Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from VenomRz

ไม่น๊าาาา ย่าจะตายก่อน ผญ.บ.หมู่10 ไม่ได้
ไอ เจ็บปอด ร้าวไต ความดันขึ้น กระดูกทับเส้น ลมเสียดแทงอวัยวะ เดินไม่ได้ ลุกไม่ขึ้น อาการแม่งมาหมด เมื่อคืนนอนภาวนาพร้อมตายมาก กลิ่นยาเต็มห้อง
22 views ·

Good morning Minds. #mindsth #sunrise

157 views ·

More from VenomRz

ไม่น๊าาาา ย่าจะตายก่อน ผญ.บ.หมู่10 ไม่ได้
ไอ เจ็บปอด ร้าวไต ความดันขึ้น กระดูกทับเส้น ลมเสียดแทงอวัยวะ เดินไม่ได้ ลุกไม่ขึ้น อาการแม่งมาหมด เมื่อคืนนอนภาวนาพร้อมตายมาก กลิ่นยาเต็มห้อง
22 views ·

Good morning Minds. #mindsth #sunrise

157 views ·