ไม่น๊าาาา ย่าจะตายก่อน ผญ.บ.หมู่10 ไม่ได้
ไอ เจ็บปอด ร้าวไต ความดันขึ้น กระดูกทับเส้น ลมเสียดแทงอวัยวะ เดินไม่ได้ ลุกไม่ขึ้น อาการแม่งมาหมด เมื่อคืนนอนภาวนาพร้อมตายมาก กลิ่นยาเต็มห้อง
9Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from VenomRz

Good morning Minds. #mindsth #sunrise

157 views ·

จริงๆก็คิดถึง(ภู)เขาแหละ แต่ก็ไม่มีประโยชน์ได้แต่คิดถึง หันมามองทะเลดีกว่าดูเวิ้งว้างกว่าเยอะ งงกับตัวเอง 5555+ แค่อยากไปทะเลแหละ #mindsth #travel #sea

69 views ·

More from VenomRz

Good morning Minds. #mindsth #sunrise

157 views ·

จริงๆก็คิดถึง(ภู)เขาแหละ แต่ก็ไม่มีประโยชน์ได้แต่คิดถึง หันมามองทะเลดีกว่าดูเวิ้งว้างกว่าเยอะ งงกับตัวเอง 5555+ แค่อยากไปทะเลแหละ #mindsth #travel #sea

69 views ·