กฎหมายคือความยุติธรรมที่ไม่สมบูรณ์แบบ แต่ช่วงเวลาที่เราสอนกฎหมายจะต้องสมบูรณ์แบบที่สุด และช่วงเวลาที่เราเรียนกฎหมายนั้นจะต้องมีความชอบธรรม เพราะกฎหมายที่ไม่มีความชอบธรรมเป็นสิ่งที่โหดร้ายที่สุด - Law School
5Upvotes
3Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from 𝑆𝑎𝑡𝑜𝑠ℎ𝑖

เต็มสิบให้ร้อย 👍

112 views · Jun 9th

กะลาแลนด์แดนอุปถัมป์ 😏

63 views · Jun 9th
มีคนโดนแจ้งความพรบ.คอม นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จจากการใช้กรอบโปรไฟล์ที่เขียนว่า งบคิง 3.3 หมื่นล้านล่ะ ข้อมูลมาจากประชุมสภา... จะบอกว่าสิ่งที่เอาเข้าสภาไม่มีการตรวจสอบก่อนหรอ =_= https://twitter.com/MrSantruay/status/1402593939736064004?s=19
38 views · Jun 9th

More from 𝑆𝑎𝑡𝑜𝑠ℎ𝑖

เต็มสิบให้ร้อย 👍

112 views · Jun 9th

กะลาแลนด์แดนอุปถัมป์ 😏

63 views · Jun 9th
มีคนโดนแจ้งความพรบ.คอม นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จจากการใช้กรอบโปรไฟล์ที่เขียนว่า งบคิง 3.3 หมื่นล้านล่ะ ข้อมูลมาจากประชุมสภา... จะบอกว่าสิ่งที่เอาเข้าสภาไม่มีการตรวจสอบก่อนหรอ =_= https://twitter.com/MrSantruay/status/1402593939736064004?s=19
38 views · Jun 9th