"อย่าเอาวัคซีนเป็นเรื่องการเมือง ผมไม่เคยเอาการเมือง มาเป็นเรื่องของการทำงานของผม ผมให้เกียรติท่าน เพราะนี่คือการเมืองในระบอบประชาธิปไตย แต่บางที การทำการเมืองมากๆ ประเทศก็ไปไม่ได้"

5Upvotes
1Remind
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from การ์ดอย่าตกนะจ๊ะ : ชาวคลองโอ่งอ่างต่อต้านการจำนำข้าว

"ขอโทษก็แล้วกัน" VS "ระวังตัวไว้แล้วกัน"

17 views · Jun 9th

‘หมอธีระวัฒน์’ โพสต์เฟซบุ๊ก แนะควรฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 และ เข็มที่ 2 อย่าห่างกันมากเกินไป เพราะอาจส่งผลเสียได้ วันที่ 7 มิ.ย. 2564 นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า การฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ต่างยี่ห้อ หรือ เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ห่างกันนานๆ เป็นตรรกะที่ปนกันทางวิทยาศาสตร์ และจากความไม่เพียงพอของวัคซีน แต่ยอมรับได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อเชื้อโควิด-19 มีความเพี้ยน การฉีดวัคซีนที่ห่างกันเกินไป อาจทำให้ติดเชื้อได้ ซึ่งในต่างประเทศจึงฉีดเข็มที่ 2 ใกล้กับเข็มแรก ส่วนเข็มที่ 3 เป็นแนวคิดที่จะจับเชื้อที่เพี้ยนไป โดยการเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันในน้ำเหลืองให้สูง ซึ่งหวังว่าจะจับแน่นขึ้น แต่อาจใช้ไม่ได้ผลเต็มที่ถ้ากลไกเป็นการหลบหลีกของเชื้อ

24 views · Jun 9th

More from การ์ดอย่าตกนะจ๊ะ : ชาวคลองโอ่งอ่างต่อต้านการจำนำข้าว

"ขอโทษก็แล้วกัน" VS "ระวังตัวไว้แล้วกัน"

17 views · Jun 9th

‘หมอธีระวัฒน์’ โพสต์เฟซบุ๊ก แนะควรฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 และ เข็มที่ 2 อย่าห่างกันมากเกินไป เพราะอาจส่งผลเสียได้ วันที่ 7 มิ.ย. 2564 นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า การฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ต่างยี่ห้อ หรือ เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ห่างกันนานๆ เป็นตรรกะที่ปนกันทางวิทยาศาสตร์ และจากความไม่เพียงพอของวัคซีน แต่ยอมรับได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อเชื้อโควิด-19 มีความเพี้ยน การฉีดวัคซีนที่ห่างกันเกินไป อาจทำให้ติดเชื้อได้ ซึ่งในต่างประเทศจึงฉีดเข็มที่ 2 ใกล้กับเข็มแรก ส่วนเข็มที่ 3 เป็นแนวคิดที่จะจับเชื้อที่เพี้ยนไป โดยการเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันในน้ำเหลืองให้สูง ซึ่งหวังว่าจะจับแน่นขึ้น แต่อาจใช้ไม่ได้ผลเต็มที่ถ้ากลไกเป็นการหลบหลีกของเชื้อ

24 views · Jun 9th