ระบบรัฐสภาต้องปังขนาดไหนอ่ะถึงขั้นที่ นายกออกมาพูดข่มขู่สส.ฝ่ายค้านได้แบบหน้าด้านๆ งองนะ
5Upvotes
3Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble