ดาราไม่มีกินออกข่าวใหญ่โต คนทั่วไปไม่มีกิน เรื่องของมึง
10Upvotes
6Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from หน่าหนิ๊แปลว่าอะไรนะค้าา

ทรัมป์นี่ข้ามไปเลย ส่วนที่ดึงบิทคอยส์คืนได้จากแฮ็คเกอร์ก็คือ แฮ็คเกอร์ใช้ cloud service เก็บ BTC FBI เลยไปคุมที่ Cloud แล้วดึงกลับมาได้ ซึ่งแฮ็คเกอร์ไม่ได้รอบครองเอง 🤦🏻‍♀️
2 ข่าวที่ทำให้ราคาบิทคอยน์ร่วงกว่า 10% - การให้สัมภาษณ์ของทรัมป์ว่าเค้าไม่เชื่อในบิทคอยน์ - เอฟบีไอของสหรัฐ ดึงเงินจากกระเป๋าบิทคอยน์ของแฮ็คเกอร์ที่ได้มาจากการเรียกค่าไถ่ บริษัท Colonial Pipeline กว่า 60 บิทคอย
31 views · Jun 9th

More from หน่าหนิ๊แปลว่าอะไรนะค้าา

ทรัมป์นี่ข้ามไปเลย ส่วนที่ดึงบิทคอยส์คืนได้จากแฮ็คเกอร์ก็คือ แฮ็คเกอร์ใช้ cloud service เก็บ BTC FBI เลยไปคุมที่ Cloud แล้วดึงกลับมาได้ ซึ่งแฮ็คเกอร์ไม่ได้รอบครองเอง 🤦🏻‍♀️
2 ข่าวที่ทำให้ราคาบิทคอยน์ร่วงกว่า 10% - การให้สัมภาษณ์ของทรัมป์ว่าเค้าไม่เชื่อในบิทคอยน์ - เอฟบีไอของสหรัฐ ดึงเงินจากกระเป๋าบิทคอยน์ของแฮ็คเกอร์ที่ได้มาจากการเรียกค่าไถ่ บริษัท Colonial Pipeline กว่า 60 บิทคอย
31 views · Jun 9th