สถุนเหมือนทหารกุ๊ย

“โชคดีนะที่ ส.ส. มีเอกสิทธิ์คุ้มครอง ถ้าพูดข้างนอกก็มีปัญหาเหมือนกันนะ ไอ้พวกชอบพูดข้างนอก ระวังตัวไว้แล้วกัน … ผมเป็นคนจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” นี่หรือคำพูดของคนเป็นนายก ? #ประชุมสภา

3Upvotes
1Remind
thumb_upthumb_downchat_bubble