“โชคดีนะที่ ส.ส. มีเอกสิทธิ์คุ้มครอง ถ้าพูดข้างนอกก็มีปัญหาเหมือนกันนะ ไอ้พวกชอบพูดข้างนอก ระวังตัวไว้แล้วกัน … ผมเป็นคนจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” นี่หรือคำพูดของคนเป็นนายก ? #ประชุมสภา

5Upvotes
2Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from หิวนอน

14 views · Jun 9th

Aripods

48 views · Jun 9th
38 views · Jun 9th

More from หิวนอน

14 views · Jun 9th

Aripods

48 views · Jun 9th
38 views · Jun 9th