ขออยู่ถึงเปิดเอกสารปรีดีละกัน ขอข้อมูลแบบคุ้มค่าสมกับที่เฝ้าคอย ทาตไข่จะไม่ยอมตายเพราะวัคซีนโง่ๆจากรัฐบาลที่โง่ที่สุดใน ปวศ เด็ดขาด
😅 ระหว่างเราติดโควิดขิตก่อน, แพ้วัคซีนขิตก่อน กับได้อยู่รอดูเปิดเอกสารปรีดี พนมยงค์ ปี 2024 อะไรจะมาถึงก่อนกัน?
5Upvotes
1Remind
thumb_upthumb_downchat_bubble