ขู่เก่ง มรึงเป็นหมาหรือไง..ไอ้สัส.. ..”หมดอำนาจเมื่อไร ระวังไม่มีแผ่นดินจะอยู่น่ะไอ้โจรกร่างปล้นอำนาจ..”

9Upvotes
1Remind
thumb_upthumb_downchat_bubble