มาเรียนหนังสือกับ อ.ธงชัย กัน

ดูไลฟ์ได้ที่เพจ common school ตอนนี้

6Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

กล้าท้าคนอื่นให้ลาออกแต่ตัวเองหน้าหนาอยู่ต่อ

44 views ·

เต็มสิบให้ร้อย 👍

112 views ·

กล้าพูดว่าถวายสัตย์ไว้ 😎

38 views ·

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

กล้าท้าคนอื่นให้ลาออกแต่ตัวเองหน้าหนาอยู่ต่อ

44 views ·

เต็มสิบให้ร้อย 👍

112 views ·

กล้าพูดว่าถวายสัตย์ไว้ 😎

38 views ·