กล้าท้าคนอื่นให้ลาออกแต่ตัวเองหน้าหนาอยู่ต่อ

10Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

เต็มสิบให้ร้อย 👍

112 views ·

กล้าพูดว่าถวายสัตย์ไว้ 😎

38 views ·

มีคนใช้กรอบรูปอันนี้แล้วถูก ศชอ แจ้งความ พรบ.คอมพิวเตอร์

18 views ·

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

เต็มสิบให้ร้อย 👍

112 views ·

กล้าพูดว่าถวายสัตย์ไว้ 😎

38 views ·

มีคนใช้กรอบรูปอันนี้แล้วถูก ศชอ แจ้งความ พรบ.คอมพิวเตอร์

18 views ·