กล้าพูดว่าถวายสัตย์ไว้ 😎

7Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

มีคนใช้กรอบรูปอันนี้แล้วถูก ศชอ แจ้งความ พรบ.คอมพิวเตอร์

18 views ·

อ่านกี่ครั้งก็ยังเสียน้ำตาตลอด 😭

36 views ·

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

มีคนใช้กรอบรูปอันนี้แล้วถูก ศชอ แจ้งความ พรบ.คอมพิวเตอร์

18 views ·

อ่านกี่ครั้งก็ยังเสียน้ำตาตลอด 😭

36 views ·