ประเทศอื่นเปิดแล้ว ผมยังไม่เปิด ถ้าผมเปิด คุณก็บอกว่าปลอดภัยหรือเปล่า (คือเขาต้องการให้มึงเอาวัคซีนดีๆๆๆมา รีบฉีดไงสัส!!)
5Upvotes
1Remind
thumb_upthumb_downchat_bubble