ผู้นำทุกประเทศโดนด่าหมด แต่ไม่มีใครโดนชิงชักเท่านายกประเทศไทย อีดอก ผู้นำประเทศอื่นโดนด่าแล้วปรับตัวค่ะ เขาโดนด่าก็ส่วนน้อย โดนด่าก็ไม่ทำน้ำเสียวหงุดหงิดแบบนี้!!!
8Upvotes
1Remind
thumb_upthumb_downchat_bubble