อยากกินแกงส้มกับไข่เจียวหอมๆ
6Upvotes
1Remind
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from แมวกระดาษ

repeat
116 views
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

รื้อระบอบประยุทธ์ กัน

116 views · Jun 9th

เป็นการ Collab ที่เหี้ยมาก

32 views · Jun 9th
สรุปคร่าวๆ เรื่อง Offchain​ #Tokens​ นะครับ 1. Offline Tokens​ ห้ามโอนย้ายในบริมาณมากและถี่ให้กัน เนื่องจากอาจถูกพิจารณา​เพ่งเล็งว่า เป็นการ Tokens​ Manipulation (ไม่ชัดเจนว่ามากคือมากแค่ไหน และถี่คือถี่แค่ไหน)​ 1.1 ดังนั้นห้าม ซื้อ ขาย จำหน่าย จ่าย แจก 1.2 การให้ทิป ทำได้ตามสมควร​ หากปริมาณมาก​อาจเกิดข้อสงสัย​และนำสู่การแบนไอดีได้ 2. Offchain​ Tokens​ ยังคงเป็นทรัพย์สิน​ภายใต้การควบคุม​ของ Minds จนกว่าผู้ได้รับจะทำการเปลี่ยนเป็น On Chain​ Tokens​ แล้วได้รับเข้าสู่กระเป๋าในระบบ Ethereum​ (MetaMask​ เป็นต้น)​ จึงจะกลายเป็นทรัพย์สิน​ของผู้ได้รับอย่างแท้จริง 3. จากสองข้อข้างต้น Offchain​ Tokens​ ไม่ได้มีสถานะเป็น Digital​ #Cryptocurrencies​ เป็นเพียงคะแนนรีวอร์ดจากทาง #Minds​ เท่านั้น #MindsTH#Thailand
355 views · Jun 8th

More from แมวกระดาษ

repeat
116 views
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

รื้อระบอบประยุทธ์ กัน

116 views · Jun 9th

เป็นการ Collab ที่เหี้ยมาก

32 views · Jun 9th
สรุปคร่าวๆ เรื่อง Offchain​ #Tokens​ นะครับ 1. Offline Tokens​ ห้ามโอนย้ายในบริมาณมากและถี่ให้กัน เนื่องจากอาจถูกพิจารณา​เพ่งเล็งว่า เป็นการ Tokens​ Manipulation (ไม่ชัดเจนว่ามากคือมากแค่ไหน และถี่คือถี่แค่ไหน)​ 1.1 ดังนั้นห้าม ซื้อ ขาย จำหน่าย จ่าย แจก 1.2 การให้ทิป ทำได้ตามสมควร​ หากปริมาณมาก​อาจเกิดข้อสงสัย​และนำสู่การแบนไอดีได้ 2. Offchain​ Tokens​ ยังคงเป็นทรัพย์สิน​ภายใต้การควบคุม​ของ Minds จนกว่าผู้ได้รับจะทำการเปลี่ยนเป็น On Chain​ Tokens​ แล้วได้รับเข้าสู่กระเป๋าในระบบ Ethereum​ (MetaMask​ เป็นต้น)​ จึงจะกลายเป็นทรัพย์สิน​ของผู้ได้รับอย่างแท้จริง 3. จากสองข้อข้างต้น Offchain​ Tokens​ ไม่ได้มีสถานะเป็น Digital​ #Cryptocurrencies​ เป็นเพียงคะแนนรีวอร์ดจากทาง #Minds​ เท่านั้น #MindsTH#Thailand
355 views · Jun 8th