เป็นการ Collab ที่เหี้ยมาก

6Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from แมวกระดาษ

สรุปคร่าวๆ เรื่อง Offchain​ #Tokens​ นะครับ 1. Offline Tokens​ ห้ามโอนย้ายในบริมาณมากและถี่ให้กัน เนื่องจากอาจถูกพิจารณา​เพ่งเล็งว่า เป็นการ Tokens​ Manipulation (ไม่ชัดเจนว่ามากคือมากแค่ไหน และถี่คือถี่แค่ไหน)​ 1.1 ดังนั้นห้าม ซื้อ ขาย จำหน่าย จ่าย แจก 1.2 การให้ทิป ทำได้ตามสมควร​ หากปริมาณมาก​อาจเกิดข้อสงสัย​และนำสู่การแบนไอดีได้ 2. Offchain​ Tokens​ ยังคงเป็นทรัพย์สิน​ภายใต้การควบคุม​ของ Minds จนกว่าผู้ได้รับจะทำการเปลี่ยนเป็น On Chain​ Tokens​ แล้วได้รับเข้าสู่กระเป๋าในระบบ Ethereum​ (MetaMask​ เป็นต้น)​ จึงจะกลายเป็นทรัพย์สิน​ของผู้ได้รับอย่างแท้จริง 3. จากสองข้อข้างต้น Offchain​ Tokens​ ไม่ได้มีสถานะเป็น Digital​ #Cryptocurrencies​ เป็นเพียงคะแนนรีวอร์ดจากทาง #Minds​ เท่านั้น #MindsTH#Thailand
815 views ·

ในที่สุด เป็นที่ยืนยันแล้วว่า ปรีดี พนมยงค์ ได้เขียนเรื่องเกี่ยวกับกรณีสวรรคตไว้จริงๆ งานเขียนเกี่ยวกับกรณีสวรรคตนี้ ปรีดีเขียนในรูปของร่าง (draft) และเขียนไม่จบ เขียนไว้ราว 20 หน้า ปีที่เขียนน่าจะเป็นราว 2507 ถึง 2513 แบ่งเป็น 2 ภาค คือ "ภาค ๑ เหตุการณ์เกี่ยวกับกรณีสวรรคต" และ "ภาค ๒ คำสรุป" ความสำคัญของปรีดีต่อกรณีสวรรคต ไม่ได้อยู่ตรงที่ว่า เขารู้เรื่องดีเพราะเห็นด้วยตาตนเอง เขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ แต่อยู่ตรงที่ว่า จากข้อสรุปของคนสังเกตุการณ์ เขามีท่าทีอย่างไร?

71 views ·

More from แมวกระดาษ

สรุปคร่าวๆ เรื่อง Offchain​ #Tokens​ นะครับ 1. Offline Tokens​ ห้ามโอนย้ายในบริมาณมากและถี่ให้กัน เนื่องจากอาจถูกพิจารณา​เพ่งเล็งว่า เป็นการ Tokens​ Manipulation (ไม่ชัดเจนว่ามากคือมากแค่ไหน และถี่คือถี่แค่ไหน)​ 1.1 ดังนั้นห้าม ซื้อ ขาย จำหน่าย จ่าย แจก 1.2 การให้ทิป ทำได้ตามสมควร​ หากปริมาณมาก​อาจเกิดข้อสงสัย​และนำสู่การแบนไอดีได้ 2. Offchain​ Tokens​ ยังคงเป็นทรัพย์สิน​ภายใต้การควบคุม​ของ Minds จนกว่าผู้ได้รับจะทำการเปลี่ยนเป็น On Chain​ Tokens​ แล้วได้รับเข้าสู่กระเป๋าในระบบ Ethereum​ (MetaMask​ เป็นต้น)​ จึงจะกลายเป็นทรัพย์สิน​ของผู้ได้รับอย่างแท้จริง 3. จากสองข้อข้างต้น Offchain​ Tokens​ ไม่ได้มีสถานะเป็น Digital​ #Cryptocurrencies​ เป็นเพียงคะแนนรีวอร์ดจากทาง #Minds​ เท่านั้น #MindsTH#Thailand
815 views ·

ในที่สุด เป็นที่ยืนยันแล้วว่า ปรีดี พนมยงค์ ได้เขียนเรื่องเกี่ยวกับกรณีสวรรคตไว้จริงๆ งานเขียนเกี่ยวกับกรณีสวรรคตนี้ ปรีดีเขียนในรูปของร่าง (draft) และเขียนไม่จบ เขียนไว้ราว 20 หน้า ปีที่เขียนน่าจะเป็นราว 2507 ถึง 2513 แบ่งเป็น 2 ภาค คือ "ภาค ๑ เหตุการณ์เกี่ยวกับกรณีสวรรคต" และ "ภาค ๒ คำสรุป" ความสำคัญของปรีดีต่อกรณีสวรรคต ไม่ได้อยู่ตรงที่ว่า เขารู้เรื่องดีเพราะเห็นด้วยตาตนเอง เขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ แต่อยู่ตรงที่ว่า จากข้อสรุปของคนสังเกตุการณ์ เขามีท่าทีอย่างไร?

71 views ·