57 views
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

Iguana

Cự đà xanh, rồng Nam Mỹ xanh. Loài này được Linnaeus mô tả khoa học đầu tiên năm 1758. Đây là loài bản địa của Trung, Nam Mỹ và vùng Caribbea. Chúng được nh

12Upvotes
4Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from Hoang Loc

Lizard

4 views · Jun 9th

Lizard

4 views · Jun 9th

Hoa cải

4 views · Jun 9th

More from Hoang Loc

Lizard

4 views · Jun 9th

Lizard

4 views · Jun 9th

Hoa cải

4 views · Jun 9th