เราพร้อมไปอยู่ในหม้อ แค่เธอบอกขออะไรแซ่บๆ

6Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from ไม่ใช่กะเพรา

อธิบาย = เถียง
การไม่พูดไม่จา นั่งฟังเงียบ ๆ ไม่คัดค้าน ไม่แสดงความคิดเห็น ทั้งหมดนี้เป็นมารยาทของคนไทยที่ผู้ใหญ่ชอบ
6 views ·

รถรับซื้อของเก่าขับผ่านหน้าบ้านสามรอบแล้ว เอาไปขายซะดีมั้ยเนี่ย 🤔🤔🤔

17 views ·

อย่าหาทำ

30 views ·

More from ไม่ใช่กะเพรา

อธิบาย = เถียง
การไม่พูดไม่จา นั่งฟังเงียบ ๆ ไม่คัดค้าน ไม่แสดงความคิดเห็น ทั้งหมดนี้เป็นมารยาทของคนไทยที่ผู้ใหญ่ชอบ
6 views ·

รถรับซื้อของเก่าขับผ่านหน้าบ้านสามรอบแล้ว เอาไปขายซะดีมั้ยเนี่ย 🤔🤔🤔

17 views ·

อย่าหาทำ

30 views ·