พ่อแม่พี่น้องพร้อมที่จะเป็นหนี้แล้ว เพราะเขาหมดหนทางแล้ว เขาไม่มีเงิน เขาต้องกู้หนี้ยืมสินมา ประทังชีวิต เลี้ยงชีพ สส.ท่านหนึ่งกล่าว
3Upvotes
2Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble