More from Moredrama

รวมกันหลายวันก็เป็นพันเหมือนกันนะ🤔

ถ้าได้วัคซีนชีวิตคงดีกว่ากินกระชายปั่นแยกกาก

13 views ·

ครม. เห็นชอบ จ้างนักศึกษาจบใหม่ 10,000 อัตรา “บิ๊กตู่” เผย ครม.เห็นชอบจ้างนักศึกษาจบใหม่ เป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ รับเงินเดือนละ 18,000 บาท รับสิทธิประโยชน์เทียบเท่าพนักงานราชการปกติ

41 views ·

More from Moredrama

รวมกันหลายวันก็เป็นพันเหมือนกันนะ🤔

ถ้าได้วัคซีนชีวิตคงดีกว่ากินกระชายปั่นแยกกาก

13 views ·

ครม. เห็นชอบ จ้างนักศึกษาจบใหม่ 10,000 อัตรา “บิ๊กตู่” เผย ครม.เห็นชอบจ้างนักศึกษาจบใหม่ เป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ รับเงินเดือนละ 18,000 บาท รับสิทธิประโยชน์เทียบเท่าพนักงานราชการปกติ

41 views ·