กู้เงินมาดองไว้ คิดว่าดอกเบี้ยมันจะดองตามไหม! ไอ้รัฐบาลง่าววววว
5Upvotes
1Remind
thumb_upthumb_downchat_bubble