ช่วงนี้หมดเงินกับอาหารเสริมมากกว่าอย่างอื่น เดินห้างแต่ไม่ได้อะไรติดมือเลย ไม่อยากได้อะไร
6Upvotes
1Remind
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from Moredrama

การไม่พูดไม่จา นั่งฟังเงียบ ๆ ไม่คัดค้าน ไม่แสดงความคิดเห็น ทั้งหมดนี้เป็นมารยาทของคนไทยที่ผู้ใหญ่ชอบ
108 views ·
นิยามที่ตรงสุด กับยุคนี้เลย
ทุกอย่างแพง ค่าแรงโคตรต่ำ
97 views ·

More from Moredrama

การไม่พูดไม่จา นั่งฟังเงียบ ๆ ไม่คัดค้าน ไม่แสดงความคิดเห็น ทั้งหมดนี้เป็นมารยาทของคนไทยที่ผู้ใหญ่ชอบ
108 views ·
นิยามที่ตรงสุด กับยุคนี้เลย
ทุกอย่างแพง ค่าแรงโคตรต่ำ
97 views ·