อีกนิดเดี๋ยวจะ TP ตล๊อดตลอด 555

5Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from Superrich​💰💰💰

นี่คิดว่าไปอยู่สวิสได้สบาย ๆ ค่าครองชีพที่นี่ก็เท่ากันอยู่แล้วอ่ะ
39 views ·
หมดยุคผู้ใหญ่ทำอะไรก็ไม่ผิดได้แล้ว สังคมนี้ขับเคลื่อนด้วยคนรุ่นใหม่ เขาต้องมีสิทธิ์พูด
การไม่พูดไม่จา นั่งฟังเงียบ ๆ ไม่คัดค้าน ไม่แสดงความคิดเห็น ทั้งหมดนี้เป็นมารยาทของคนไทยที่ผู้ใหญ่ชอบ
64 views ·
นิยามที่ตรงสุด กับยุคนี้เลย
ทุกอย่างแพง ค่าแรงโคตรต่ำ
97 views ·

More from Superrich​💰💰💰

นี่คิดว่าไปอยู่สวิสได้สบาย ๆ ค่าครองชีพที่นี่ก็เท่ากันอยู่แล้วอ่ะ
39 views ·
หมดยุคผู้ใหญ่ทำอะไรก็ไม่ผิดได้แล้ว สังคมนี้ขับเคลื่อนด้วยคนรุ่นใหม่ เขาต้องมีสิทธิ์พูด
การไม่พูดไม่จา นั่งฟังเงียบ ๆ ไม่คัดค้าน ไม่แสดงความคิดเห็น ทั้งหมดนี้เป็นมารยาทของคนไทยที่ผู้ใหญ่ชอบ
64 views ·
นิยามที่ตรงสุด กับยุคนี้เลย
ทุกอย่างแพง ค่าแรงโคตรต่ำ
97 views ·