พรรคร่วมจะสวนรัฐบาลแค่ไหน ก็ละครลิง ผ่านอยู่แล้ว บูดอีดอก ประชาชนเตรียมเอาชีวิตให้รอดถึงปีหน้าก็พอ หวังมากกว่านี้ไม่ได้แล้ว #ประชุมสภา
5Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble