เก๋ๆ แต่แปลกว่ายังมีอยู่ในประเทศนี้อยู่

ตู้โทรศัพท์สาธารณะ

9Upvotes
1Remind
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from 👨‍🚀ATHIWAT P.

ถ้าได้วัคซีนชีวิตคงดีกว่ากินกระชายปั่นแยกกาก

35 views ·

More from 👨‍🚀ATHIWAT P.

ถ้าได้วัคซีนชีวิตคงดีกว่ากินกระชายปั่นแยกกาก

35 views ·