ได้ตั้ง 1 ขวด ว่าแต่เขาทำพิธีส่งมอบกันเสร็จรึยัง เปิดป้าย,ถ่ายรูปกับป้าย บลา บลา บลา #mindsth

8Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from VenomRz

ออฟฟิศเราคนที่ไปฉีด ไข้สูง หนาวสั่น ลา 3 admit 1

79 views ·
คริปโตเลยตอบโจทย์ประชาชน
ถ้าคุณคุมเงินได้ คุณก็คุมประชาชนได้
45 views ·

More from VenomRz

ออฟฟิศเราคนที่ไปฉีด ไข้สูง หนาวสั่น ลา 3 admit 1

79 views ·
คริปโตเลยตอบโจทย์ประชาชน
ถ้าคุณคุมเงินได้ คุณก็คุมประชาชนได้
45 views ·