เผื่อใครหาที่ตรวจ COVID19 Free นะครับ

#covid19th สงสัยว่า รัฐบาลให้กูถือบัตรประชาชนแบบมีชิปกันหาย หรือยังไง มาติดต่ออะไรก็ต้องถ่ายเอกสารมาอีก ตัวจริงอีก แบบฟอร์มอีก ลดการสัมผัสเชื้อดี๊ดี

7Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from 👨‍🚀ATHIWAT P.

ใครอยากเป็นตัวแทนประกันชีวิต

4 views ·

เครมจริงได้จริง ถ้า ซื้อจริง AIA HBExtra

40 views ·

จัดเต็มไม่ต้อกังวล เรื่องค่ารักษาพยาบาล

2 views ·

More from 👨‍🚀ATHIWAT P.

ใครอยากเป็นตัวแทนประกันชีวิต

4 views ·

เครมจริงได้จริง ถ้า ซื้อจริง AIA HBExtra

40 views ·

จัดเต็มไม่ต้อกังวล เรื่องค่ารักษาพยาบาล

2 views ·