มันมีประเทศไหนบ้างที่ประชาชนต้องมาจ่ายเงินเพื่อให้ได้วัคซีนดี ๆ หลายประเทศป้องกันการฉวยโอกาสคอรัปชั่นจากวิกฤติโรคระบาด แต่ราชอาณาจักรไทยที่ปกครองด้วยระบอบอันมีกษัตริย์เป็นประมุขนั้น...คลั่งจารีตคลั่งศาสนา ทำไมต้องเอารัดเอาเปรียบบนความทุกข์ยากของประชาชนด้วย แม้แต่คนไทยด้วยกันยังมองไม่เห็นหลุมบ่อสิ่งปฏิกูลที่อยู่ตรงหน้า ดักดานอยู่อย่างนี้แหละ ไม่มีทางเจริญหรอก
5Upvotes
2Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from 𝑆𝑎𝑡𝑜𝑠ℎ𝑖

24 views · Jun 9th
มีคิม จองอึนเป็นไอด้อน

รัฐบาลทหารเมียนมาสั่งห้ามนำเข้าสบู่ ยาสีฟัน และผงซักฟอก หลายฝ่ายเชื่อตั้งใจบังคับให้ประชาชนใช้สินค้าที่ผลิตโดยธุรกิจในเครือข่ายของกองทัพ ขณะที่นักธุรกิจไทยเปิดเผยว่า กำลังจับตาท่าทีดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเพราะอาจมีผลต่อการส่งออกสินค้าไปเมียนมา

45 views · Jun 8th

More from 𝑆𝑎𝑡𝑜𝑠ℎ𝑖

24 views · Jun 9th
มีคิม จองอึนเป็นไอด้อน

รัฐบาลทหารเมียนมาสั่งห้ามนำเข้าสบู่ ยาสีฟัน และผงซักฟอก หลายฝ่ายเชื่อตั้งใจบังคับให้ประชาชนใช้สินค้าที่ผลิตโดยธุรกิจในเครือข่ายของกองทัพ ขณะที่นักธุรกิจไทยเปิดเผยว่า กำลังจับตาท่าทีดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเพราะอาจมีผลต่อการส่งออกสินค้าไปเมียนมา

45 views · Jun 8th