ในที่สุด เป็นที่ยืนยันแล้วว่า ปรีดี พนมยงค์ ได้เขียนเรื่องเกี่ยวกับกรณีสวรรคตไว้จริงๆ งานเขียนเกี่ยวกับกรณีสวรรคตนี้ ปรีดีเขียนในรูปของร่าง (draft) และเขียนไม่จบ เขียนไว้ราว 20 หน้า ปีที่เขียนน่าจะเป็นราว 2507 ถึง 2513 แบ่งเป็น 2 ภาค คือ "ภาค ๑ เหตุการณ์เกี่ยวกับกรณีสวรรคต" และ "ภาค ๒ คำสรุป" ความสำคัญของปรีดีต่อกรณีสวรรคต ไม่ได้อยู่ตรงที่ว่า เขารู้เรื่องดีเพราะเห็นด้วยตาตนเอง เขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ แต่อยู่ตรงที่ว่า จากข้อสรุปของคนสังเกตุการณ์ เขามีท่าทีอย่างไร?

13Upvotes
7Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from หิวนอน

Moon

20 views · Jun 8th
14 views · Jun 8th

ห้ะ

41 views · Jun 8th

More from หิวนอน

Moon

20 views · Jun 8th
14 views · Jun 8th

ห้ะ

41 views · Jun 8th