อันเนี้ยทำให้กูอยากซื้อหุ้น Tesla โคตรๆเลย ตอนนี้น่ะ

ละสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้คือ ตอนนี้ Tesla มันอยู่ Level4 แล้วรถขับอัตโนมัติ Tesla มัน Level4 แล้ว เหลืออีกแค่ขั้นเดียวมันจะเป็น Robo Taxi แล้ว และไม่จำเป็นตอ้งสำเร็จด้วย มันวิ่งอัตโนมัติใน ท่อ Boring ได้เลยตอนนี้เลย มันเกิดบริการรถขับอัตโนมัติขึ้นบนโลกแล้ว รอแต่กฎหมายยอมให้ทำเต็มรูปแบบแค่นั้น ดังนั้นหุ้น Tesla จึง Under Vaue อย่างมาก ช้อนไม่หักแน่นอน ลงทุนใน Value ของจริง *** การลงทุนมีความเสี่ยง ยังไงก็เสี่ยง มึงต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยตัวเอง ไม่มีสิทธิ์มาโทษกู นี่คือความเชื่อของกูล้วนๆ *** #TSLA #mTSLA

5Upvotes
1Remind
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from XAiA #ยกเลิก112: #ETH #UNI #QUICK #mTSLA #ELK

More from XAiA #ยกเลิก112: #ETH #UNI #QUICK #mTSLA #ELK