ประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยการด่า ต้องปล่อยให้ฉิบหายวายวอดก่อน ไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตา
15Upvotes
4Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from it's a good day to have a good day

ปกติ AZ ใช้ฉีดคนอายุ 50+ นี่ คนหนุ่มสาวจะเสี่ยง ยิ่งผู้หญิงยิ่งเสี่ยง ทำไมถึงให้ฉีดกัน

ออฟฟิศเราคนที่ไปฉีด ไข้สูง หนาวสั่น ลา 3 admit 1

14 views · Jun 9th
repeat
68 views

I'm happy with Wednesday weather and fresh coconut from planstation! 😋🥥

68 views · Jun 9th

More from it's a good day to have a good day

ปกติ AZ ใช้ฉีดคนอายุ 50+ นี่ คนหนุ่มสาวจะเสี่ยง ยิ่งผู้หญิงยิ่งเสี่ยง ทำไมถึงให้ฉีดกัน

ออฟฟิศเราคนที่ไปฉีด ไข้สูง หนาวสั่น ลา 3 admit 1

14 views · Jun 9th
repeat
68 views

I'm happy with Wednesday weather and fresh coconut from planstation! 😋🥥

68 views · Jun 9th