More from 🐥🐥นุดาอยากเป็นเมียมาร์คต้วน🐥🐥

คิดเล่นๆว่า คนที่มีอาการข้างเคียงจากการได้รับวัคซีน ถ้าไม่เป็นโรคแฝงอยู่ในตัว ที่ถูกกระตุ้นให้มีอาการชัด ...ก็จะเป็นคนที่มีภูมิที่ดี ซึ่งตอบรับต่อสิ่งผิดปรกติที่เข้าร่างกายได้ไวกว่าคนทั่วไป
60 views ·

More from 🐥🐥นุดาอยากเป็นเมียมาร์คต้วน🐥🐥

คิดเล่นๆว่า คนที่มีอาการข้างเคียงจากการได้รับวัคซีน ถ้าไม่เป็นโรคแฝงอยู่ในตัว ที่ถูกกระตุ้นให้มีอาการชัด ...ก็จะเป็นคนที่มีภูมิที่ดี ซึ่งตอบรับต่อสิ่งผิดปรกติที่เข้าร่างกายได้ไวกว่าคนทั่วไป
60 views ·
Switch to App
Minds Take back control of your social media!