คิดเล่นๆว่า คนที่มีอาการข้างเคียงจากการได้รับวัคซีน ถ้าไม่เป็นโรคแฝงอยู่ในตัว ที่ถูกกระตุ้นให้มีอาการชัด ...ก็จะเป็นคนที่มีภูมิที่ดี ซึ่งตอบรับต่อสิ่งผิดปรกติที่เข้าร่างกายได้ไวกว่าคนทั่วไป

thumb_upthumb_downchat_bubble
11upvotes
3reminds

More from Long Time No See

repeat
VenomRz
  • verified_user

เหมือนที่บ้านเลย มาหนึ่ง วันถัดไปเพิ่มอีกหนึ่ง นี่แมวหรือไฮดรา งอกมาเรื่อยๆเลย #mindsth #cat

ต้องสลิ่มขนาดไหน....ถึงได้มีความคิดจัญไรได้ขนาดนี้?

More from Long Time No See

repeat
VenomRz
  • verified_user

เหมือนที่บ้านเลย มาหนึ่ง วันถัดไปเพิ่มอีกหนึ่ง นี่แมวหรือไฮดรา งอกมาเรื่อยๆเลย #mindsth #cat

ต้องสลิ่มขนาดไหน....ถึงได้มีความคิดจัญไรได้ขนาดนี้?