MINDS+
play_circle_outline

Tôi luôn muốn thay đổi , để cuộc sống tốt hơn . nhưng có vẻ hơi khó khăn lúc đầu

5Upvotes
1Remind
thumb_upthumb_downchat_bubble