MINDS+
Only Minds+ users can see this post

Giờ giải lao cảm thấy nhớ...

Vượt qua ngày thư tư thì hết tuần.... nhưng mà sài gòn lockdown hàng quán nên những cảnh thế này hẹn lại vài tuần sau nhe con gái. Ba cũng thèm lắm rồi #weekend

5Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from Hoang Loc

MINDS+
Only Minds+ users can see this post

Sư tử là một trong những loài to lớn và mạnh mẽ nhất trong họ mèo. Chúng cũng là loài mèo to nhất ở châu Phi và là loài mèo duy nhất sống theo hình thái tổ c

12 views ·
play_circle_outline

Chào ngày mới, đàn chim ca vang.... Have a nice weekend for everyone.

MINDS+
Only Minds+ users can see this post
play_circle_outline

Good morning

195 views ·

More from Hoang Loc

MINDS+
Only Minds+ users can see this post

Sư tử là một trong những loài to lớn và mạnh mẽ nhất trong họ mèo. Chúng cũng là loài mèo to nhất ở châu Phi và là loài mèo duy nhất sống theo hình thái tổ c

12 views ·
play_circle_outline

Chào ngày mới, đàn chim ca vang.... Have a nice weekend for everyone.

MINDS+
Only Minds+ users can see this post
play_circle_outline

Good morning

195 views ·