More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

Sư tử là một trong những loài to lớn và mạnh mẽ nhất trong họ mèo. Chúng cũng là loài mèo to nhất ở châu Phi và là loài mèo duy nhất sống theo hình thái tổ chức xã hội gồm gia đình và đàn. Sư tử đã từng phấn bố khắp châu Phi và châu Á, nhưng hiện tại số lượng sư tử phụ thuộc cả vào vùng Châu Phi Hạ Sahara. Số lượng chúng đã giảm mạnh thêm 30% trong vòng 20 năm qua do suy giảm môi trường sống tự nhiên

25 views ·

Greylag goose

99 views ·
32 views ·

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

Sư tử là một trong những loài to lớn và mạnh mẽ nhất trong họ mèo. Chúng cũng là loài mèo to nhất ở châu Phi và là loài mèo duy nhất sống theo hình thái tổ chức xã hội gồm gia đình và đàn. Sư tử đã từng phấn bố khắp châu Phi và châu Á, nhưng hiện tại số lượng sư tử phụ thuộc cả vào vùng Châu Phi Hạ Sahara. Số lượng chúng đã giảm mạnh thêm 30% trong vòng 20 năm qua do suy giảm môi trường sống tự nhiên

25 views ·

Greylag goose

99 views ·
32 views ·