130 views

xD

8Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from Sokzlewaka

Przyznam się, że nie wiem, jak to skomentować. Brak mi dostatecznie obelżywych słów na rodziców, którzy własne dziecko pomylili ze świnką morską.

160 views · Jun 8th

Ups. :)

168 views · Jun 8th

:)

140 views · Jun 8th

More from Sokzlewaka

Przyznam się, że nie wiem, jak to skomentować. Brak mi dostatecznie obelżywych słów na rodziców, którzy własne dziecko pomylili ze świnką morską.

160 views · Jun 8th

Ups. :)

168 views · Jun 8th

:)

140 views · Jun 8th